YASSI DAMLAMA HORTUMLARI
AKONA DAMLAMA YASSI PEŞİN VADELİ SUN STREAM DAMLAMA YASSI PEŞİN VADELİ
6 MİL 30 CM    
6 MİL 30 CM    
1,6 LT/H     1,6 LT/H    
2,3 LT/H     2,3 LT/H
           
TOP 2000 MT 6 MİL 25 CM    
8 MİL 30 CM     TOP 2000 MT
1,6 LT/H    
2,3 LT/H     JEYN  DAMLAMA YASSI
     
6 MİL 30 CM
TOP 2000 MT 1,6 LT/H    
10 MİL 30 CM     2,3 LT/H    
1,6 LT/H       TOP 2500 MT
2,3 LT/H    
     
TOP 2000 MT PAN PLAST DAMLAMA YASSI
yuvarlak_damla_sulama_borusu[1]
6 MİL 30 CM
1,6 LT/H    
2,3 LT/H    
  TOP 2500 MT