TEMİZ SU BORU EKPARÇALARI VE TULUMBALAR
SANTRAFÜŞ TULUMBASI FİYAT TEMİZ SU BORUSU 6 ATÜ 10 ATÜ
   
90"    
    110"    
11/4"   125"    
11/2"   140"    
    160"    
    TEMİZ SU DİRSEK
    90"    
BAHÇE TULUMBASI 110"    
    125"    
    140"    
11/4"   160"    
11/2"   TEMİZ SU  TE
   
90"    
    110"    
ARA KLEPE 125"    
21/2"   140"    
3"   160"    
4"   TEMİZ SU KÖR TAPA
5"  
90"    
6"   110"    
SANTRAFÜJ KLEPESİ 125"    
3"   140"    
4"   160"    
5"   TEMİZ SU ADAPTÖR
6"  
90"    
    110"    
  125"    
SÜZGEÇLİ KLEPE 140"    
21/2"   160"    
3"   TEMİZ SU KAYAR MANŞON
4"  
90"    
5"   110"    
6"   125"    
8"   140"    
    160"    
200"    
TEMİZ SU CONTALARI 225    
90"  
TEMİZ SU REDİKSİYON
110"   90"    
125"   110"    
140"   125"    
160"   140"    
200"   160"    
200"