PAŞA PLASTİK 2016
YASSI BORU MİNİ VANA FİYAT YASSI BORU EKLEME NİPEL FİYAT
Q 16"  
Q 16"  
Q 20"   Q 20"  
YASSI BORU ÇIKIŞ NİPEL
Q 16"  
Q 16"  
Q 20"   Q 20"  
YUVARLAK BORU MİNİ VANA YASSI + YUVARLAK BORU EKLEME
Q 16"  
Q 16" 25,00 Q 20" 20,00
Q 20"  
YUVARLAK BORU EKLEME
Q 16"   Q 16"  
Q 20"   Q 20"  
YASSI BORU KÖR TAPA YUVARLAK BORU ÇIKIŞ NİPELİ
Q 16"  
Q 20"   Q 16"  
Q 20"  
YUVARLAK BORU KÖR TAPA
SOMUNLU EKLEME + ÇIKIŞ NİPELİ
Q 16"  
Q 20"   Q 16"  
Q 20"  
Q 16"   Q 16"  
Q 20"   Q 20"  
PE-PVC CONTALAR
Q 16"  
Q 16"   Q 20"  
Q 20"  
LAY-FLAT  TAKIM
Q 16"  
Q 20"